Thursday, October 1, 2009

Pacific Island Nations Devastation

As our prayers go up to God, so our hearts go out to those suffering devatation from the earthquakes and resulting tsunamis in those Pacific Island nations affected.

Communication breakdown, loss of property, injury, fear, and more tragic, the loss of loved ones brings much misery indeed.

It is in times like these that we seriously seek solace in our God through Jesus Christ.

The following is in the Samoan language. It is meant as an encouragement. It and other pieces of encouragement (in Samoan) may be found on my Website by clicking the following:

http://web.mac.com/macfhionn/Site/1._O_le_Faatusa_ole_Atua.html

O le faatusa o le Atua

O le Atua Tolu Tasi e tumu o ia i faamanuiaga matagofie mo le tagata. Sa ia foai mai lona lava faatusa I tauala mai I faatusa e 5 ina ia mafai ona matagofie lona foafoaina o le lalolagi:
1, sosogi (taste); 2, tago poo pa’i (touch); 3, faalogo (hear); 4, pupula (sight); ma le 5, manogi (smell).

Ma, i ona lava tamatamai-lima, sa ia tusia le tulafono o le alofa i lana tama’i fa’ata a’o ia feulaina atu le manava ola ia te ia. O le Atua le Tama, le Atua le Alo ma le Atua le Agaga Paia e faavae ile alofa i lo latou Atua Tolu-Tasi, ma o le faatusa lea na saunia e le Atua Tolu-Tasi i lona foafoaina ole tagata ola ina ia alofa atu i le Atua faapea ona tagata tuaoi I le faamaoni, usiusitai ma le faamaualalo.

Sa totoina e le Atua le faatoaga. Sa ia tuuina atu iai lana tama’i fa’ata, ma le fiafia ma le ‘mavaega o galuega’ sa osia ina ia tonu le la mafutaga. O le iuga o le maliu ona o le le usitai, e sau faatasi ai ma le tautoga o le ola e faavavau pe a usitai ma alofa. O iina, na aumaia ai le tagata, o le tama’i fa’ata a le Atua, ma tuuina atu I le faatoaga sa ia faia e galue ai. O le faatusa sa ia manao ina ia faatuputeleina ma galueaina e Atamu, ma ina ia ‘aia so’o se fua o le faatoaga, vagana ai le fua o le laau faasaina.

O lea laau sa suesueina ai le malosi o le usitai ma le faatuatua o Atamu i lona Atua ma le ‘feagaiga o galuega’ sa osia. Ua ai i le laau faasaina, ma ua pei ua tipi eseina le lima o Le na fafagaina ia. Ua ia fa’ato’ilaloina le faatusa o le Atua. Ma o iina, ua faasalaina ai ile faasalaga o le oti le tagata; o le mea lea ua malaia ai le laueleele; ua momotu ese le nonofo fealoa’I ma le Atua; ua momotu ese le agaga mai le tino, ma ua momotu ese ile ola faavavau le mafutaga ma le Atua.

O le Upu a le Atua o loo molimauina i tusitusiga ma lomiga i tausaga e tele ua mavae atu, ua pouliuli le lalolagi ina ua pau ifo ma le leo tele le tama’I fa’ata ma nuti nini’I, ua motusia le feagaiga ma le Atua ina ua agasala Atamu. E pei o le nuti nini’I i luga o se foloa sima o se fa’ata, e faapena ona nuti le faamoemoe sa fausia e le paia o le Atua mai le vavau mo le tagata e aofia ai oe ma a’u. O le aina o le fua o le laau faasaina e Atamu ma Eva, ua nuti ai le kate mai le fatu o le tagata ola. Sa tutulieseina e le Atua ia Atamu ma Eva mai le faatoaga i Etena, ua leai se faamoemoe sa tuuina atu e le Atua I le tagata. Ua fausia e Atamu se pa puipui o le tagata ola mai le Atua.

O le mavaega sa osia ma Atamu na aofia ai ma ona aiga, auga-tupulaga ma gafa e tau ia Atamu. O le ala I le ola e faavavau e afua I le usitai ma galuega fai ma le faamaoni, ae paga lea, sa vavaeeseina e le Atua le tagata ina ua agasala Atamu.

AE PEITAI, o le Atua Tolu-Tasi o se Tama e tumu o ia i le alofa. Aua ua faapea lava ona alofa mai o Ia I le lalolagi, sa vave ona toe fausia e le Atua lona faatusa sili, e ala mai I lona alo pele o Iesu Keriso, o le faatusa ola sa ia foaiiina mai I le lalolagi.

O lea faatusa E LE PEI o le faatusa sa ia faia I le uluai tagata ola o le sa agasala muamua I luma o le Atua, ae o lesu Keriso sa ia usitai, galue ma le faamaoni ma le loto maualalo. Sa auina mai ia e le Atua ma nofo faatasi ma ona tagata I le lalolagi. E pei o le uluai tagata, sa faapea foi ona nofo vaavaaia lo tatou Alii, tele faaosoosoga sa fetaia’I ma ia, sa iai foi ma le ‘laau’ I le taimi o soifua ai Iesu I le lalolagi. Le laau lena sa tautau ai lo tatou Alii Faaola, ‘le satauro’ ina ia faamagaloina ai oe ma a’u mai le agasala. Sa faamaoni le Alii o Iesu I lona usiusitai I le Atua, loto alofa ma fesoasoani I soo se tagata, sa fai o Ia ma faatusa ola o le Atua I le lalolagi ma sa ia osia lava le feagaiga ma le Atua, seia oo lava ina tautau o ia I le satauro ina ia magalo ai le tagata agasala.

O lona usitai I le Atua ua mafai ai ona faafiafiaina lona Tama I le Lagi i lona faamaoni, alofa ma le usitai. O lea, sa toetu manumalo mai ai o ia mai le oti. Ua faia e le Atua le ‘feagaiga o galuega-paia a Iesu Keriso’ I e o loo talitonu ma le faamaoni ia te Ia mo le ola faavavau. Ma, I le Agaga Paia, e oo mai I le aso lenei, o loo galue pea le Atua e faafouina agaga ma loto o ona tagata I lona faatusa paia.

Afai la o e iloa, o loo nuti le faatusa o le Atua I lou olaga, ua tatau nei loa ona e valaau atu I lo tatou Alii Faaola ina ia alofa mai, ta’u atu au agasala, suiina lou olaga ma mulimuli atu ia te Ia, I le suafa o lo tatou Alii o Iesu Keriso, AMENE.

Faaliliuina e: Sara Seiaemoe Slade-Brunt

No comments:

Post a Comment